Inschrijvingen voor 15 januari 2023

Beste leerlingen en ouders

Tot 15 januari 2023 is het in het 1ste, 2de, 3de, 4de en 5de jaar mogelijk om van studierichting te veranderen.

Wie dit overweegt, maakt het best zo snel mogelijk een afspraak met de directie, meer bepaald

  • voor het 1ste jaar, 2de jaar, 3de jaar Natuurwetenschappen en alle richtingen binnen het domein STEM en 4de jaar Natuurwetenschappen en alle richtingen binnen het domein STEM: bij Els Lammens (els.lammens@vti-leuven.be)
  • voor het 3de jaar horeca of restaurant en keuken, 4de jaar horeca of restaurant en keuken en 5de jaar (alle richtingen): bij Anne Verlinden (anne.verlinden@vti-leuven.be)

Graag de volgende gegevens vermelden:

  • naam leerling
  • huidige studierichting en school
  • gewenste studierichting
  • telefoonnummer
  • mailadres

We plannen dan een gesprek op school met de leerling en zijn of haar ouders op vrijdag 23/12 of op donderdag 5/1, telkens tussen 9 en 17 uur. Als deze dagen niet passen, dan kunnen we een afspraak voorzien vanaf maandag 9/1, maar voor de leerlingen die van school veranderen, is het beter om de overstap te maken bij de start van het tweede trimester.

Om het onthaalgesprek goed te kunnen voeren en te weten waar de leerling kan worden ingeschreven, verwachten we

  • het rapport van het eerste trimester van dit schooljaar,
  • het eindrapport met het behaalde attest en het advies van vorig schooljaar.

Aan iedereen fijne feestdagen!