Onze drie pijlers!

OP ONTDEKKING

Onderzoekend en ontwerpend leren zijn in onze school de hefboom naar zelfontplooiing en ontwikkeling van ieders individuele talenten. Onze nauwe samenwerking met de bedrijfswereld en met andere onderwijspartners (hogeschool en universiteit) versterkt de start van een succesvolle loopbaan.

KWALITATIEF EN PROJECTMATIG

Onze school beschikt over de infrastructuur en uitgelezen knowhow om jongeren te begeleiden en op te leiden. Het aanbod gaat van academisch gerichte tot en met praktische, arbeidsgerichte opleidingen in de wereld van STEM én professionele opleidingen in voeding en horeca.

SAMEN OP WEG

Iedereen is uniek en waardevol, en heeft recht op kwaliteitsvolle begeleiding. Leerkrachten en leerlingen gaan samen op weg. Leerkrachten stimuleren je om het beste van jezelf naar boven te laten komen.