Psychisch en sociaal functioneren

Wij streven er voortdurend naar om van het VTI een aangename school te maken, waarbij er een goede relatie is tussen leerlingen en personeel. Het welbevinden van de leerlingen is voor ons essentieel en draagt bij tot meer leerwinst.

We organiseren klasuitstappen om de groepsvorming te optimaliseren.

In het VTI is er een laagdrempelig contact tussen leerlingen, leerkrachten en ouders.

Heb je een probleem of nood aan een goede babbel? Je wordt gepest, je zit in de knoop met jezelf of je hebt het emotioneel moeilijk, dan kan je steeds terecht bij de leerlingenbegeleiders of bij het CLB.