Premie voor werknemers in de horecasector

Werknemers in de horecasector die zich inschrijven voor een module of een opleidingstraject in het studiegebied ‘Voeding’, kunnen hiervoor een premie aanvragen bij Horeca Vorming Vlaanderen.

Als cursist moet je voldoen aan deze voorwaarden:

  • Je bent ingeschreven als werknemer in de horeca (PC 302) bij aanvang van de module én op het moment dat de aanvraag voor financiële tussenkomst wordt ingediend.
  • De persoon/partij die het inschrijvingsgeld van de cursist betaalt, dient de aanvraag in.
  • Je bent geslaagd voor de module.
  • Jij of de persoon/partij die je inschrijvingsgeld betaalt, dient de aanvraag in vóór de start van het nieuwe schooljaar.

Denk je te voldoen aan de voorwaarden? Surf dan naar www.fanvanhoreca.be/premiecvo
Mails kan je sturen naar vormingvlaanderen@horeca.be
Telefoon: 02 513 64 84