Natuurwetenschappen-STEM

3e jaar
4e jaar
2e graad
Domeinoverstijgende doorstroom

Beschrijving van de studierichting

Natuurwetenschappen-STEM is een sterk theoretische studierichting die voorbereidt op verder studeren. Ze combineert een brede algemene vorming met deductief, empirisch en probleemoplossend leren vanuit biologie, chemie, fysica en wiskunde.

We integreren de wetenschapsvakken. Het is maar als je over de muren van de wiskunde en wetenschappen gaat kijken, dat je tot interessante ontdekkingen en linken komt. De volgorde van de leerstof wiskunde wordt aangepast aan de noden in de andere vakken. De toepassingen in het vak wiskunde zijn gelinkt aan andere wetenschappen. Ook tussen de verschillende natuurwetenschappen is geen duidelijke lijn te trekken. Het zelf exploreren van de wetenschappen staat centraal.

Niet enkel wiskunde en wetenschappen bieden we geïntegreerd aan. Het VTI neemt ook technologie en engineering mee in het verhaal. Zo wordt deze richting een echte STEM-richting die leerlingen in staat stelt om (maatschappelijke) problemen te onderzoeken en oplossingen te bedenken.

De focus ligt bij STEM op het probleemoplossend denken en ontwerpen, cruciale vaardigheden in onze huidige samenleving. Programmeren en computationeel denken zijn essentiële onderdelen van menig STEM-project.

Is deze studierichting iets voor jou?

  • Je kan complexe leerinhouden inzichtelijk verwerken in een beperkt tijdsbestek.
  • Je legt vlot verbanden tussen leerinhouden en je kan logisch redeneren.
  • Je bent in staat om geordend te denken en wiskundig abstracte begrippen en concepten te hanteren en inzichtelijk aan te wenden in natuurwetenschappelijke contexten.
  • Je exploreert graag planmatig verbanden en mogelijkheden bij het onderzoeken van fenomenen en het oplossen van problemen in biologie, chemie en fysica.
  • Je ziet het als een uitdaging om een brede waaier aan wiskundige en natuurwetenschappelijke inzichten doelgericht met elkaar in verband te brengen door middel van analytisch en inzichtelijk denken.

Wat na de tweede graad?

Je kan instromen in de derde graad

  • Wetenschappen-wiskunde
  • Technologische Wetenschappen en engineering
  • Informatica- en communicatiewetenschappen
  • Mechatronica
  • Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen

Verschil tussen Natuurwetenschappen-STEM en Biotechnologische STEM-wetenschappen

In beide richtingen staan biologie, chemie en fysica centraal. 

In Natuurwetenschappen-STEM komt wiskunde op een meer doorgedreven manier aan bod zodat leerlingen vlot kunnen doorstromen naar richtingen met minimum 6u wiskunde in de derde graad.

In Biotechnologische STEM-wetenschappen is er meer aandacht en tijd voor experimenteel onderzoek in labo.

In het VTI kiezen we ervoor om in beide richtingen STEM-projecten aan te bieden.

Verschil tussen Natuurwetenschappen-STEM en Technologische Wetenschappen

In beide richtingen komt wiskunde op een doorgedreven manier aan bod zodat leerlingen vlot kunnen doorstromen naar richtingen met minimum 6u wiskunde in de derde graad.

In Natuurwetenschappen-STEM staan biologie, fysica en chemie centraal.

In Technologische Wetenschappen komt het STEM-geïntegreerd probleemoplossen in technologische contexten nadrukkelijk aan bod. Fysica komt er uitgebreider aan bod dan in Natuurwetenschappen-STEM.

 3e jaar4e jaar
Godsdienst

2

2

Aardrijkskunde

1

1

Engels

2

2

Frans

4

4

Geschiedenis

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

4

4

Biologie

2

2

Chemie

2

2

Fysica

2

2

Wiskunde

5

5

STEM

3

3

Realisatie leerplandoelen GFL / ICT

1

1

Totaal

32

32