Vacature - technisch adviseur voeding en horeca

Vacature - technisch adviseur voeding en horeca

Wij zoeken per 1 september 2019 een technisch adviseur voeding en horeca

Opdracht

De technisch adviseur is verantwoordelijk voor de pedagogische en materiële coördinatie van de specifieke vakken in het studiedomein voeding en horeca (hotelschool inclusief de basisoptie van de eerste graad). Hij/zij functioneert in nauw overleg met de directie en in nauwe samenwerking met de technisch adviseur-coördinator en de verantwoordelijke van het economaat.

Specifieke taken

 • begeleiding en coaching van de leerkrachten voeding en horeca
 • pedagogische coördinatie van de afdeling voeding en horeca: praktische organisatie van TV en PV, bewaking van de leerlijnen en de kwaliteit van het onderwijs, organisatie van praktijkvervangingen, GIP, stages, werkplekleren, nascholingsplan, …
 • faciliteren van de vakgroepwerking
 • begeleiding en opvolging van leerlingen
 • coördinatie van specifieke activiteiten – zowel binnen als buiten de school – die gericht zijn op de praktische vorming van de leerlingen en de uitstraling van de hotelschool
 • uitbouwen van contacten in de horeca- en voedingssector

Vereist diploma

 • bij voorkeur een diploma professionele bachelor of gelijkwaardig door ervaring
 • bewijs van pedagogische bekwaamheid

Profiel

 • is een efficiënte organisator
 • kan een team aansturen
 • stelt zich flexibel op
 • is ondernemend en sociaal vaardig

Kandidaatstelling

Kandidaten voor deze verantwoordelijke functie sturen - uiterlijk op 21 augustus 2019 - hun gemotiveerde kandidaatstelling en curriculum vitae per e-mail naar de algemeen directeur Willy Jans (willy.jans@vti-leuven.be).