Studiekeuzebegeleiding

Studiekeuze begeleiding tijdens de schoolloopbaan

Als school streven we leerlingen zo goed mogelijk te oriënteren. Een goede studiekeuze verhoogt de slaagkansen van de leerlingen.

Daarom bespreken we bij de inschrijving aan de hand van een intakegesprek grondig de gemaakte keuze en trachten we reeds een beeld te vormen van de nieuwe leerling.

Reeds tijdens de maand september voorzien we een oudercontact voor de leerlingen uit het 3de en het 5de jaar teneinde ouders te informeren en de mogelijkheid te bieden vragen te stellen m.b.t. de gemaakte studiekeuze van hun zoon of dochter.

Bovendien zijn leerkrachten, klassentitularissen en directie tijdens het schooljaar bereid om dit probleem met leerlingen en ouders te bespreken.

De klassenraad komt regelmatig samen tijdens het schooljaar en geeft advies m.b.t. de keuze van een juiste richting en studievorm die aansluiten op de persoonlijke mogelijkheden, interesses en doelen van elke leerling en aan het einde van het jaar begeleiden de klassentitularissen de leerlingen eveneens in hun keuze naar het volgend schooljaar toe.

Gedurende de maand mei vindt de jaarlijkse openschooldag plaats waar al onze verschillende richtingen worden voorgesteld. Ouders en leerlingen krijgen dan de kans om een kijkje te nemen in de afdelingen en kennis te maken met leerkrachten.

Aan het einde van het vierde jaar organiseren we een infoavond voor ouders en leerlingen waarop we de studierichtingen die in de 3de graad mogelijk zijn uitvoerig bespreken zodat ouders en leerlingen over voldoende informatie beschikken voor hun verdere oriëntering.

De leerkrachten zijn ook steeds bereid de vragen van de leerlingen ivm studiekeuze te beantwoorden of te bespreken met meerdere collega's en de directie.

Studiekeuze begeleiding na de schoolloopbaan

Steeds meer leerlingen vatten na hun schoolloopbaan hogere studies aan. Het is hier ook onze taak om hen te begeleiden in het aftasten van de mogelijkheden en het schetsen van de toekomst maar ook om hen te helpen de weg te vinden in het grote onderwijsaanbod.

Leerlingen uit het laatste jaar krijgen daarom geregeld info hieromtrent :

 • Brochures over het hoger onderwijs worden ter beschikking
 • Bezoek in januari aan SID-in in de Brabanthal Leuven.
 • Bezoek aan De Nayer tijdens infodagen.
 • Info CLB
 • ...

Leerlingen worden ook geïnformeerd over carrièremogelijkheden, over hun rechten en plichten éénmaal de schoolbanken verlaten. ze krijgen de kans om met mensen uit de bedrijfswereld te praten. Dit aan de hand van :

 • Ondernemer voor de klas
 • CEO-tour
 • Bezoek aan de VDAB
 • ACV-CM infomomenten
 • Stages
 • Bedrijfsbezoeken
 • Wetenschapsweek
 • ...