Leren leren

Als school besteden we enorme aandacht aan de leerresultaten van onze leerlingen en proberen hen daarom hierin zoveel mogelijk te steunen.

 • Inhaallessen : Voor leerlingen uit de 2de graad zijn er inhaallessen voorzien voor wiskunde, Nederlands en Frans. Leerlingen met een achterstand worden naar deze inhaallessen gestuurd.
 • Leerkrachten geven soms extra lessen tijdens de middagpauze of na de lesuren.

Maar het begeleiden van leerlingen beperkt zich niet alleen tot kennisoverdracht. Even belangrijk is het aanleren van studiehoudingen en studievaardigheden.

In begin van het schooljaar ontvangt iedere leerling een bundel over “Leren leren”. Deze bundel vormt een leidraad die je zal helpen beter te leren.  

Alles wat leren betreft, zoals een planning opmaken, je agenda invullen, je boekentas inpakken, komt hierin aan bod. Ook tips om dagelijks vlot school te lopen zijn er in opgenomen: wat doe ik als ik te laat kom of afwezig ben. Tenslotte worden ook tips meegegeven om je examens op een optimale manier voor te bereiden.

Het is ook vanzelfsprekend dat iedere vakleerkracht steeds open staat om je nodige hulp te bieden teneinde de juiste studiemethode te vinden.

In de eerste graad

Voor een goede overgang van het zesde naar de eerste graad van het secundair onderwijs te bevorderen wordt de nadruk gelegd op :

 • de schoolagenda
 • het maken van de schooltas
 • het nemen van goede notities
 • studietips per vak
 • de voorbereiding van proefwerken.
 • het gebruik van het opbergkastje

In de tweede graad

Het uitbouwen van een eigen leermethode is hier belangrijk :

 • de schoolagenda
 • het optimaliseren van de eigen studiemethode
 • taken en notities
 • studietips per vak
 • remediëringsmogelijkheden op school
 • een goede studieplanning voor de proefwerken

In de derde graad

De voorbereiding op het hoger onderwijs en het functioneren in een job worden belangrijk, waardoor de nadruk wordt gelegd op verantwoordelijkheid en zelfstandigheid :

 • de verwerking van grotere leerstofpakketten
 • een goede studieplanning
 • de studiemethode optimaliseren