Leerstoornissen

Onze school wil leerlingen met leerstoornissen optimale ontwikkelingskansen bieden. Zo kunnen leerkrachten steeds beschikken over informatie over de leerproblemen via het elektronisch leerlingendossier. Voor de eerste graad is er in de derde schoolweek ook een werkvergadering voor de ouders van leerlingen met leerproblemen om samen met de school en het CLB een begeleidingsplan op te stellen.

Daarnaast kunnen leerlingen met dyslexie of dyscalculie de mogelijkheid krijgen om hun examens af te leggen met extra ondersteuning door leerkrachten. In de eerste graad is er voor leerlingen met dyslexie tijdens de proefwerken ook een dyslexieklas waarin ze hun examens kunnen afleggen als zij dit wensen.

Regelmatig bevragen we de leerlingen om te waken over hun welbevinden, en uiteraard kunnen de leerlingen ook steeds terecht bij de leerlingenbegeleiding of het CLB.