Welkomstwoord

Van harte welkom in het Centrum voor Volwassenenonderwijs van het Vrij Technisch Instituut Leuven. Wij hopen dat u zich hier vlug thuis zal voelen. Met vragen en bedenkingen bent u steeds welkom bij de collega’s op het secretariaat, bij de leerkrachten en bij de directie.

Bij je inschrijving en ook nadien kun je op het secretariaat het centrumreglement van ons CVO inkijken;  bovendien is het te raadplegen op de website van het CVO. Op uitdrukkelijke vraag ontvang je een papieren kopie van het centrumreglement.