Medisch attest

Federale regelgeving op de voedselveiligheid

De cursisten van de module à la carte/keuken en de cursisten zaal die in het restaurant meewerken op donderdagavond, moeten een medisch geschiktheidsattest van goede gezondheid, opgesteld door een arts, voorleggen om te starten. Dit attest is een inschrijvingsvoorwaarde.

Een nieuwe evaluatie van dit attest is nodig wanneer er een aanleiding is (bv. ziekte) of wanneer je zelf de opleiding onderbreekt. Indien je bij de nieuwe evaluatie ongeschikt wordt verklaard, moet je uiterlijk op het einde van het lopende schooljaar de cursus stopzetten.