Kostprijs Verzorgende - Zorgkundige

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 1,5 per lestijd met een maximum van € 300 per semester per opleiding.  

Voor cursusmateriaal en grondstoffen betaal je € 0,15 per lestijd.

De opleiding is modulair. Als cursist bepaal je zelf hoeveel modules je gelijktijdig wil volgen.

De totale opleiding zorgkundige bedraagt 1450 lestijden.  Wil je na je eerste semester ook je certificaat 'logistiek assistent' behalen, dan loop je nog een extra stage en kom je in totaal (zorgkundige + logistiek assistent) uit op 1580 lestijden.

De opleiding is door de VDAB erkend als beroepsopleiding. Je informeert best bij je VDAB-consulent of je aanmerking komt om met een VDAB-contract aan de opleiding te starten.  Kandidaten voor deze beroepsopleiding worden door de VDAB getest en gescreend. Diegenen die met de opleiding mogen starten van de VDAB genieten allerlei voordelen: volledige terugbetaling van inschrijvingsgeld en cursusgeld, verplaatsingsonkosten, …  Om deze zaken tijdig in orde te brengen dienen kandidaten zich zo snel mogelijk aan te melden bij Wendy Vanhoutvin, verantwoordelijke voor deze beroepsopleiding bij de VDAB, Diestsepoort 6/63, 3000 Leuven, tel. 016/298665 of Wendy.Vanhoutvin@vdab.be

Betaling met opleidingscheques is onder bepaalde voorwaarden mogelijk voor werknemers. Zo betaal je aanzienlijk minder. Je kan opleidingscheques bestellen via de website van VDAB: www.vdab.be/opleidingscheques

Kinderbijslag blijft mogelijk, indien je onder de 25 jaar bent.

In bepaalde gevallen kan je volledig of gedeeltelijk vrijstelling van inschrijvingsgeld bekomen mits het voorleggen van een attest (zie hieronder).

Voorwaarden voor een volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld (je betaalt dan enkel het cursusgeld):

  • op het moment van inschrijving een leefloon verwerven of ten laste zijn van iemand die een leefloon verwerft;
  • op het moment van inschrijving een inkomen verwerven via een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering én de opleiding volgen met een VDAB-contract;
  • niet-werkend, verplicht ingeschreven werkzoekend zijn én op het moment van inschrijving nog geen recht op een wachtuitkering hebben verworven;
  • ... (voor de volledige lijst wend je je best tot het secretariaat).

Voorwaarden voor een gedeeltelijke vrijstelling van inschrijvingsgeld

(je betaalt € 0,30 per lesuur + het cursusgeld):

  • op het moment van inschrijving een inkomen verwerven via een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering of ten laste zijn van iemand in deze categorieën;
  • in het bezit zijn van een van de volgende attesten of ten laste zijn van een persoon die in het bezit is van een van de volgende attesten:

a)een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit een arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% blijkt;
b) een attest waaruit het recht blijkt op een integratietegemoetkoming aan gehandicapten;
c)een attest waaruit de inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap blijkt;

  • … (voor de volledige lijst wend je je best tot het secretariaat).