Openleercentrum

Als cursist van onze SLO kan je in de Bibliotheek Psychologie en Pedagogische Wetenschappen terecht (PBIB). Je vindt er literatuur en informatiebronnen over psychologie, onderwijskunde en pedagogiek. 

Ook de educatieve collectie van de provincie Vlaams-Brabant zal je er aantreffen.

Je kan eveneens materiaal (boeken, thesissen, spelletjes, enz.) ontlenen.

Meer details vind je op: http://ppw.kuleuven.be/pbib/

Het adres van de PBIB is Dekenstraat 2, 3000 Leuven. 

De PBIB is open van maandag tot donderdag van 8.30 u. tot 22 u., op vrijdag van 8.30 u tot 19 u.

Bij je eerste bezoek maak je je bij de balie bekend als cursist van de SLO van het CVO VTI Leuven. Dat kan gebeuren via je inschrijvingsbewijs of via je studentenkaart. Het personeel van de PBIB kan dan een toegangspasje voor je aanmaken.

De toegang is gratis.