Opleidingsvisie en -concept

OPLEIDINGSVISIE EN -CONCEPT

We geven in onze visie aan welke accenten we willen leggen tijdens de opleiding tot leerkracht. In het opleidingsconcept wordt beschreven op welke manier we dit trachten te realiseren.

Opleidingsvisie

De basis voor het profiel van de leerkracht vormen de ‘basiscompetenties voor de leerkracht’, zoals geformuleerd door de Vlaamse Regering. Dit is het kader waaraan we de opleiding toetsen. Het is van groot belang mee te geven dat we in eerste instantie nastreven om al deze basiscompetenties waar te maken. Of we dat werkelijk realiseren wordt getoetst aan de competentiematrix en de ECTS-fiches van de verschillende modules.  Toch willen we graag onze accenten leggen. Met het hele SLO-team schuiven we enkele rollen, taken en houdingen naar voren waaraan we extra aandacht willen besteden. Zij bepalen mee de eigenheid van de Specifieke Lerarenopleiding in het CVO VTI Leuven.

Voor de leesbaarheid gebruiken we telkens de ‘hij’-vorm.

1.      Rollen van de leerkracht

·         Hij is een goed didacticus.

·         Hij is een begeleider: hij heeft oog voor de hele persoon met zijn socio-emotionele eigenheid.

2.      Taken van de leerkracht

·         Hij maakt zijn leerlingen communicatief vaardig met respect voor de andere.

·         Hij leert de leerlingen kritisch reflecteren.

3.      Houdingen van de leerkracht

·         Hij is gedreven en enthousiast.

·         Hij is een teamspeler.

·         Hij is bereid tot voortdurende professionele vorming.

 

Opleidingsconcept

In het concept maken we duidelijk op welke manier we de opleiding organiseren om o.a. de punten uit onze visie waar te kunnen maken.

·         Een warm, persoonlijk en laagdrempelig contact zorgt ervoor dat de cursist zich snel thuis voelt.

·         Individuele begeleiding krijgt veel aandacht.

·         Flexibiliteit is erg belangrijk. We houden rekening met de specifieke doelgroepen, met de werksituatie van de cursisten,…

·         Theorie en praktijk worden optimaal geïntegreerd.

·         We onderwijzen en evalueren op een competentiegerichte manier.

·         We hebben veel aandacht voor een veilig klasklimaat.

·         We kiezen bewust voor de combinatie van afstands- en contactonderwijs.

·         We bewaken onze kwaliteit aan de hand van teamoverleg en bevraging van alle betrokkenen.