Maatwerk damespatronen

De opleiding Maatwerk Damespatronen bestaat uit 5 modules. De totale opleiding omvat 760Lt. De 5 modules van het leertraject zijn: “Basis naaien”, “Maatwerk patronen rok/broekrok/pantalon”, “Maatwerk patronen blouse/jurk”,“Maatwerk patronen tailleur/mantel”, en “Maatwerk patronen vrijetijdskleding/feestkleding”. Aansluitend kan de cursist een specialisatiemodule “Ontwerp en modelrealisaties” volgen.

De opleiding Maatwerk damespatronen betreft het aanleren van kennis en vaardigheden op het vlak van mode.

In de opleiding wordt de cursist gevormd tot het zelfstandig, technisch vaardig en het esthetisch realiseren van maatwerk damespatronen voor elk individu.

De cursist kan maatwerk modelpatronen realiseren, gaande van het opnemen van de maten op persoon tot de presentatie van een knipklaar patroon.

Deze opleiding beoogt het aanleren van kennis en vaardigheden op het vlak van mode. In de opleiding wordt het inzicht, de kennis en de vaardigheden met betrekking tot maatwerk patroon tekenen aangeleerd en bijgestuurd.

Na het beëindigen van deze opleiding kan de cursist maatwerk patronen tekenen, fouten in patronen verbeteren, model patronen tekenen, knipklare maatpatronen tekenen. De cursist kan zich via het verwerven van deze vaardigheden professioneel verder ontwikkelen.

Inhoudelijk is elke module een op zichzelf staand geheel van basiscompetenties. In elke module worden maatwerk patronen voor de respectievelijke werkstukken aangeleerd en ingeoefend. Het is van belang bij de vaardigheden te streven naar inzicht en zelfstandigheid.

Het is een praktijkgerichte opleiding met theoretische onderbouw.

 

Module basis naaien

Doelgroep: Nieuwe cursisten (zonder voorkennis of ervaring) starten in Basis Naaien.
Deze module komt in elke opleiding van mode voor.

De module “Basis naaien” dient gesitueerd te worden in het begin van de opleiding. In deze module worden de grondbeginselen van het naaien aangeleerd. De cursist maakt kennis met basishandelingen en basistechnieken van stikken, knippen, naaien en strijken.

 

Bij het beëindigen van deze module kan de cursist deze technieken onder begeleiding uitvoeren op eenvoudige werkstukken.

Leren werken met een naaimachine, overlock.

Nieuwste technieken stap voor stap realiseren.

Eenvoudige werkstukken maken.

Patronen overtekenen uit een modeboek, op maat zetten en uitwerken.

 

Tekenen:

-          Tekengerief gebruiken

-          Patroonvormen overtekenen

-          Pasklare patronen overtekenen

-          Verschillende lijnsoorten herkennen

-          Verschillende symbolen herkennen

-          Een patroon aanpassen aan de hoofdmaten

-          Een knippatroon maken

-          In staat zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak nauwkeurig te voltooien

Meten:

-          Meetgerief gebruiken

-          Maten opmeten

-          Verschillende soorten weefselbreedtes onderscheiden

Knippen:

-          Draadrichting in weefsels bepalen

-          Knipgerief gebruiken

Stikken:

-          De onderdelen van een naaimachine benoemen

-          Een naaimachine gebruiksklaar maken

-          Naaigereedschap gebruiken

Stikken:

-          Storingen van de naaimachine signaleren

Strijken:

-          Strijkapparatuur gebruiken

-          Storingen aan de strijkapparatuur signaleren

-          In staat zijn om actief en pro-actief in te staan voor de veiligheid en om situaties te voorkomen die mens en milieu kunnen schaden

Afwerken:

-          Benodigdheden voor het werkstuk kiezen

-          Eenvoudige werkdocumenten gebruiken

-          Een werkvolgorde/ werkstroomanalyse uitvoeren

-          Realisatietechnieken in de werkstukken uitvoeren

-          Eenvoudige fouten signaleren

-          Eenvoudige fouten verbeteren

 

Maatwerk patronen rok/broekrok/pantalon

Toelating: basis naaien

Realiseren van modelpatronen op eigen maat.
Pasfouten leren verbeteren op persoon.
Modelpatroon tekenen volgens eigen silhouet.
Model uitwerken aan de hand van nieuwe technieken, juiste kleur en stof.

Stileren:

-          Modestijlen herkennen

-          Rekening houdend met mode en persoon een model kiezen

-          Abstract denken

-          In staat zijn verder te denken dan concreet waarneembare gegevens.

-          Creativiteit

-          In staat zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak nauwkeurig te voltooien.

Meten:

-          Maten opmeten

-          Naadlengtes en verzameltekens nameten

-          Fouten bijsturen

-          Een kritische ingesteldheid hebben

-          In staat zijn zichzelf en zijn omgeving in vraag te stellen, de waarde van de bewering of feit, de haalbaarheid van een vooropgesteld doel te verifiëren, alvorens een stelling in te nemen.

Tekenen:

-          Delen lijnen en punten benoemen

-          Maatwerk patronen tekenen

-          Scoliosisfouten inwerken

-          Profielen toepassen

-          Fouten in het patroon verbeteren

-          Nepen verwerken

-          Modelijn toepassen

-          Modellijnen toepassen

-          Modelpatronen tekenen

-          Knipklare patronen uitwerken

-          Kritische ingesteldheid

-          In staat zijn zichzelf en zijn omgeving in vraag te stellen, de waarde van de bewering of feit, de haalbaarheid van een vooropgesteld doel te verifiëren, alvorens een stelling in te nemen.

-          Zelfstandig werken

-          In staat zijn om zelfstandig, zonder hulp of toezicht, gedurende lange tijd aan een taak te werken.

-          Zin voor esthetiek hebben

-          Bij het uitvoeren van taken desgevallend ook esthetische overwegingen laten meespelen.

Aanpassen:

-          Een prototype pasklaar maken

-          Een passend kledingstuk herkennen

-          Een volgorde van nazicht gebruiken

-          De oorzaak van de fout opsporen

-          Moeilijke verbeteringen op persoon uitvoeren

-          Een model op persoon beoordelen

-          Kwaliteitsbewustzijn hebben

-          In staat zijn om in te schatten aan welke vereisten een product of dienst moet voldoen en in staat zijn om aan die vereisten tegemoet te komen.

Organiseren:

-          Matentabel gebruiken

-          Werkdocumenten gebruiken

-          Tekeningen aflezen

-          Symbolen gebruiken

-          Vaktermen gebruiken

-          Een schets of foto interpreteren

 

Maatwerk patronen blouse/jurk

Toelating: basis naaien

Realiseren van modelpatronen op eigen maat.
Pasfouten leren verbeteren op persoon.
Modelpatroon tekenen volgens eigen silhouet.
Model uitwerken aan de hand van nieuwe technieken, juiste kleur en stof.

Stileren:

-          Modestijlen herkennen

-          Rekening houdend met mode en persoon model kiezen

-          Abstract denken

-          In staat zijn verder te denken dan concreet waarneembare gegevens.

Meten:

 

-          Maten opmeten

-          Naadlengtes en verzameltekens nameten

-          Fouten bijsturen

Tekenen:

-          Delen, lijnen en punten benoemen

-          Maatwerk patronen tekenen

-          Scoliosisfouten inwerken

-          Profielen toepassen

-          Fouten in het patroon verbeteren

-          Nepen verwerken

-          Kragen tekenen

-          Mouwen tekenen

-          Maatwerk taillering tekenen

-          Modelijn toepassen

-          Modellijnen toepassen

-          Modelpatronen tekenen

-          Knipklare patronen uitwerken

Aanpassen:

-          Een prototype pasklaar maken

-          Een passend kledingstuk herkennen

-          Een volgorde van nazicht gebruiken

-          De oorzaak van de fout opsporen

-          Moeilijke verbeteringen op persoon uitvoeren

-          Een model op persoon beoordelen

Organiseren:

-          Matentabel gebruiken

-          Werkdocumenten gebruiken

-          Tekeningen aflezen

-          Symbolen gebruiken

-          Vaktermen gebruiken

-          Een schets of foto interpreteren

 

Maatwerk patronen tailleur/mantel

Toelating: basis naaien

Realiseren van modelpatronen op eigen maat.
Pasfouten leren verbeteren op persoon.
Modelpatroon tekenen volgens eigen silhouet.
Model uitwerken aan de hand van nieuwe technieken, juiste kleur en stof.

Stileren:

-          Modestijlen herkennen

-          Rekening houdend met mode en persoon model kiezen

-          Creativiteit: in staat zijn om persoonlijke ideeën en oplossingen te bedenken en uit te voeren.

Meten:

-          Maten opmeten

-          Naadlengtes en verzameltekens nameten

-          Fouten bijsturen

Tekenen:

 

-          Delen, lijnen en punten benoemen

-          Maatwerk patronen tekenen

-          Scoliosisfouten inwerken

-          Profielen toepassen

-          Fouten in het patroon verbeteren

-          Nepen verwerken

-          Kragen tekenen

-          Mouwen tekenen

-          Maatwerk taillering tekenen

-          Modelijn toepassen

-          Modellijnen toepassen

-          Modelpatronen tekenen

-          Knipklare patronen uitwerken

Aanpassen:

-          Een prototype pasklaar maken

-          Een passend kledingstuk herkennen

-          Een volgorde van nazicht gebruiken

-          De oorzaak van de fout opsporen

-          Moeilijke verbeteringen op persoon uitvoeren

-          Een model op persoon beoordelen

-          Kwaliteitsbewustzijn: in staat zijn om in te schatten aan welke vereisten een product of dienst moet voldoen en in staat zijn om aan die vereisten tegemoet te komen.

Organiseren:

-          Matentabel gebruiken

-          Werkdocumenten gebruiken

-          Tekeningen aflezen

-          Symbolen gebruiken

-          Vaktermen gebruiken

-          Een schets of foto interpreteren

 

Vrijetijdskleding/feestkleding

Toelating: basis naaien

Realiseren van modelpatronen op eigen maat.
Pasfouten leren verbeteren op persoon.
Modelpatroon tekenen volgens eigen silhouet.
Model uitwerken aan de hand van nieuwe technieken, juiste kleur en stof.

Stileren:

-          Modestijlen herkennen

-          Rekening houdend met mode en persoon model kiezen

-          Zin voor esthetiek

-          Bij het uitvoeren van taken desgevallend ook esthetische overwegingen laten meespelen.

Meten:

-          Maten opmeten

-          Naadlengtes en verzameltekens nameten

-          Fouten bijsturen

-          Tekenen

-          Delen, lijnen en punten benoemen

-          Maatwerk patronen tekenen

-          Scoliosisfouten inwerken

-          Profielen toepassen

-          Fouten in het patroon verbeteren

-          Nepen verwerken

-          Kragen tekenen

-          Mouwen tekenen

-          Maatwerk taillering tekenen

-          Modelijn toepassen

-          Modellijnen toepassen

-          Modelpatronen tekenen

-          Knipklare patronen uitwerken

-          Zelfstandig werken

-          In staat zijn om zelfstandig, zonder hulp of toezicht, gedurende lange tijd aan een taak te werken.

Aanpassen:

-          Een prototype pasklaar maken

-          Een passend kledingstuk herkennen

-          Een volgorde van nazicht gebruiken

-          De oorzaak van de fout opsporen

-          Moeilijke verbeteringen op persoon uitvoeren

-          Een model op persoon beoordelen

Organiseren:

-          Matentabel gebruiken

-          Werkdocumenten gebruiken

-          Tekeningen aflezen

-          Symbolen gebruiken

-          Vaktermen gebruiken

-          Een schets of foto interpreteren

 

Ontwerp en modelrealisaties

Toelating: basis naaien

Realiseren van modelpatronen op eigen maat.
Pasfouten leren verbeteren op persoon.
Modelpatroon tekenen volgens eigen silhouet.
Model uitwerken aan de hand van nieuwe technieken, juiste kleur en stof.

Modetekenen:

-          Silhouetten tekenen

-          Details tekenen

-          Zelfstandigheid

-          In staat zijn om zelfstandig, zonder hulp of toezicht, gedurende lange tijd aan een taak te werken.

Stileren:

-          Een werkstuk ontwerpen

-          Rekening houdend met het ontwerp weefsels en fournituren kiezen

-          Creativiteit tonen

-          In staat zijn om persoonlijke ideeën en oplossingen te bedenken en uit te voeren.

-          Abstract kunnen denken

-          In staat zijn verder te denken dan concreet waarneembare gegevens

Ontwerpen:

-          Technieken van inkleuren toepassen

-          Weefsels en fournituren tekenen

-          Op een figuur een ontwerp tekenen

-          Zelfstandig werken

-          In staat zijn om zelfstandig, zonder hulp of toezicht, gedurende lange tijd aan een taak te werken.

-          Zin voor esthetiek hebben

-          Bij het uitvoeren van taken desgevallend ook esthetische overwegingen laten meespelen.

-          Patronen tekenen

-          Maatwerk modelpatronen van het ontwerp tekenen

-          Een knipklaar patroon van het ontwerp tekenen

Uitwerken:

-          Prototypes realiseren

-          Detailafwerkingen uitvoeren