Kostprijs Logistiek assistent

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 1,5 per lestijd met een maximum van € 300 per semester per opleiding.  
Het cursusgeld en grondstoffen bedragen € 0,15 per lestijd. Dit komt voor deze opleiding in het totaal neer op 75 €.
De totale opleiding logistiek assistent bedraagt 510 lestijden. 

Betaling met opleidingscheques is mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Zo betaal je aanzienlijk minder. Je kan opleidingscheques bestellen via de website van de VDAB: www.vdab.be/opleidingscheques

Kinderbijslag blijft mogelijk, indien je onder de 25 jaar bent.

In bepaalde gevallen kan je volledig of gedeeltelijk vrijstelling van inschrijvingsgeld bekomen mits het voorleggen van een attest (zie hieronder).

Voorwaarden voor een volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld

(je betaalt dan enkel het cursusgeld)

  • op het moment van inschrijving een leefloon verwerven of ten laste zijn van iemand die een leefloon verwerft;
  • op het moment van inschrijving een inkomen verwerven via een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering én de opleiding volgen met een VDAB-contract (erkend traject naar werk);
  • niet-werkend, verplicht ingeschreven werkzoekend zijn én op het moment van inschrijving nog geen recht op een wachtuitkering hebben verworven;
  • ... (voor de volledige lijst wend je je best tot het secretariaat).

Voorwaarden voor een gedeeltelijke vrijstelling van inschrijvingsgeld

(je betaalt € 0,30 per lesuur + het cursusgeld):

  • op het moment van inschrijving een inkomen verwerven via een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering of ten laste zijn van iemand in deze categorieën;
  • in het bezit zijn van een van de volgende attesten of ten laste zijn van een persoon die in het bezit is van een van de volgende attesten:

a)een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit een arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% blijkt;

b) een attest waaruit het recht blijkt op een integratietegemoetkoming aan gehandicapten;

c)een attest waaruit de inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap blijkt;

d)… (voor de volledige lijst wend je je best tot het secretariaat).