Doel

Je bent sociaal ingesteld en wil werken als opvoed(st)er-begeleid(st)er bij kinderen en jongeren uit problematische opvoedingssituaties, bij volwassenen met een verstandelijke beperking, bij bejaarden, etc.

De opleiding Jeugd- en Gehandicaptenzorg is een beroepsgerichte opleiding voor volwassenen, in een klimaat van respect en gelijkwaardigheid, met oog voor het individuele leertraject. Zij is afgestemd op de hedendaagse visie en methodieken in de hulpverlening.

Sectoren van tewerkstelling zijn o.a.:

  • psychosociale sector (bijzondere jeugdbijstand, algemeen welzijnswerk, geestelijke gezondheidszorg)
  • begeleiding van mensen met een beperking (homes, dagcentra, M.P.I.'s)
  • (ped)agogisch werkveld (kinderdagverblijven, buitenschoolse kinderopvang, jeugddiensten, internaten, buurtwerk)
  • Ouderenzorg
  • ...