Etiquette- en ceremoniemeester

Een begeleiding uitvoeren

 • De taak van een ceremoniemeester schetsen
 • De nodige deontologie aan de dag leggen
 • Communicatievaardigheden gebruiken
 • Een opdracht binnen de reglementering kaderen
 • Een opdracht binnen de opdracht van een opdrachtgever kaderen
 • Een planning uitvoeren
 • Kledij en bijhorigheden voor een opdracht dragen
 • Voorrangsregels toepassen
 • De feestdagen noemen
 • De Belgische protocollaire voorschriften toepassen
 • Rangorden toepassen
 • Eretekens, vlaggen, bloemen en nationale hymnen toepassen

Een plechtigheid begeleiden

 • Een huwelijk begeleiden
 • Een jubileum begeleiden
 • Een uitvaart begeleiden
 • Diensten in een restaurant begeleiden:
 • Een tafelschikking toepassen
 • Tafeletiquette toepassen
 • Een banketdienst begeleiden
 • Een receptie begeleiden
 • Een vergadering begeleiden
 • Een buffet begeleiden
 • Een tuinfeest begeleiden

Aandachtspunten