Automechanica

Doel

Je bent in staat om op een verantwoorde wijze onderhoud en herstellingen uit te voeren aan je eigen wagen. Je kan het waar maken in een garagebedrijf. Je kan het beroep als zelfstandige, in hoofd- of bijberoep uitoefenen.

Inhoud

In deze voornamelijk praktijkgerichte opleiding, met geïntegreerde theoretische ondersteuning, verwerf je door het uitvoeren van oefeningen, inzicht in de werking van automotoren, het rollend gedeelte van een wagen, alsook auto-elektriciteit.

Studiegetuigschrift

Bij het slagen in deze modulaire opleiding ontvang je een certificaat dat door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap erkend is.

Toelatingsvoorwaarden

Cursisten moeten minimum 16 jaar oud zijn.

Duur

De opleiding kan afgerond worden in 3 schooljaren. Daarvoor volg je in het eerste jaar 1x les/week, in het tweede jaar 2x les/week en in het laatste jaar 1x les/week. Raadpleeg het lessenrooster om de de lesdagen te kennen van de verschillende modules.

Indien je reeds een vooropleiding of beroepservaring genoten hebt in automechanica, kan je een vrijstelling bekomen voor één of meer modules.

Het schooljaar start op 1 september en eindigt in mei of juni, afhankelijk van de gevolgde module.