Spotlight

Infomoment Specifieke lerarenopleiding (SLO)

woensdag 7 september 2016 - 19:00

Informatie over modulair traject in avondonderwijs, eenjarig traject in dagonderwijs en LIO-traject.

Brabançonnestraat 22 te Leuven op de 1ste verdieping aanmelden op het secretariaat

Volwassenenonderwijs (CVO)