Ondersteuningsnetwerk

Het doel van het Ondersteuningsnetwerk Oost-Brabant bestaat uit het ondersteunen van de leerling en het versterken van de school of leerkrachtenteam in hun groei naar meer inclusief onderwijs.

Indien de brede basiszorg en verhoogde zorg (tijdelijk) niet meer voldoende zijn, kan de school na een traject met het CLB, de hulp inroepen van het Ondersteuningsnetwerk.

We gaan met alle partijen op zoek naar de best mogelijke manier om aan de ondersteuningsbehoeften tegemoet te komen.

Meer informatie over de werking is beschikbaar op: www.onwob.be