Begeleiding

Begeleiding

Leerlingen besteden een groot deel van hun tijd aan school en huiswerk.

Het is een hoofdtaak van de school om de leerlingen daarbij zo goed mogelijk te begeleiden. Daarom besteden we ruime aandacht aan de leerresultaten van onze leerlingen en bieden hen daarbij alle steun door middel van onder andere inhaallessen, "leren leren" en studietips.

Daarnaast besteden we vanzelfsprekend ook extra aandacht aan onze leerlingen met studiebeperkingen als dyslexie, dyscalculie, ...

En het begeleiden gaat natuurlijk verder dan louter het begeiding op het vlak van leren en studeren. We werken ook actief aan het welbevinden van onze leerlingen, en aan het bevorderen daarvan.  

Onze school voorziet daarom ook aan socio-emotionele begeleiding, studiekeuzebegeleiding en GON-begeleiding.