Visie

Vanuit onze missie, waar we, vertrekkend vanuit ieders talenten en interesses, jongeren willen begeleiden naar een mooie en gezonde toekomst, hebben we een visie ontwikkeld, waarmee we jongeren willen begeleiden vanuit de lagere school, doorheen onze drie graden op weg naar volwassenheid. Hierin hebben gezondheid en milieu een bestendige plaats verworven.

In een wereld waar milieu en gezondheid ‘hot items’ zijn, is het ondenkbaar dat een school deze belangrijke issues links zou laten liggen. Het zou bovendien onverstandig zijn om als pedagogische instelling met een voorbeeldfunctie niet in te spelen op deze materie.

Het is ook duidelijk dat het één niet zonder het andere kan… gezondheid zonder milieu en omgekeerd zou een misvatting van de werkelijkheid zijn.

We weten intussen allemaal wel wat een gezonde levensstijl zoal inhoudt. Kiezen voor gezonde voeding, niet roken, voldoende bewegen, …

We weten ook allemaal wat een gezond milieu inhoudt. Kiezen voor milieuvriendelijke alternatieven. Dit zowel op kleinschalig vlak zoals het vermijden van aluminiumfolie en blik/brik als grootschaliger: te beginnen bij het vervoer van en naar de school over het dragen van een dikke trui in de winter ipv de verwarming een graadje te verhogen tot het ontwikkelen van een mentaliteit waar een gezonde reflex naar milieubesparende maatregelen eerder regel is dan uitzondering.

Gezondheidseducatie is dus zeer ruim, en niet loskoppelbaar van milieueducatie. Educatie kan niet op zich staan. Ze moet ingebed zijn in een gezondheidsbevorderende school met aandacht voor een leefbaar milieu. En dat begint in de klas. De leraar kan positief en creatief inspelen op de leefwereld van zijn leerlingen om ze de juiste keuzes te leren maken voor een gezonde leefstijl. En uiteraard niet alleen de leerkracht natuurwetenschappen.

De vakoverschrijdende eindtermen zijn voor de leraar een inhoudelijke richtlijn, die hij verder moet invullen vanuit zijn inlevingsvermogen en zijn respect voor de leerlingen. Niet ieder kind kan buitenschools aan sport doen en niet bij ieder kind komt er volkorenbrood en veel fruit en groenten op tafel en van ouders, veelal niet kapitaalkrachtig, kunnen we niet verwachten dat er alleen maar ‘bio’ op de plank komt. Maar aanmoedigen om met de fiets naar school te komen of om minder vetrijk voedsel te eten, en uitleggen waarom, dat kan wel natuurlijk.

Zeker voor kinderen die van thuis uit niet de nodige stimulansen krijgen om gezonde leefgewoonten te ontwikkelen, is de rol van de school cruciaal. De vakoverschrijdende eindtermen gezondheidseducatie stellen dan ook dat leerlingen in staat moeten zijn een gezondheidsbevorderende leefstijl aan te nemen. Ze moeten zich dus bewust worden van het feit dat bijvoorbeeld een fysiek actieve leefstijl de kwaliteit van hun leven kan verbeteren, en daar ook naar handelen.

Naast de klas is er het niveau van de school. Want wat heeft het voor zin in de klas vet- en suikerrijke voeding te diaboliseren en ondertussen op de speelplaats die dingen zelf aan te bieden?

Je ziet het, klasoverstijgend moet er ook hard gewerkt worden: schoolbeleid, het schoolklimaat en de schoolorganisatie dienen hun steentje bij te dragen. Bij het schoolbeleid denken we aan het materieel en veiligheidsbeleid, het communicatiebeleid en het pedagogisch beleid. Verder is er het schoolklimaat, dat mee bepaald wordt door het schoolreglement, het teamwerk van leerkrachten en de participatie van alle betrokkenen: zowel intern als extern. De schoolorganisatie draagt uiteraard de sleutel voor het welslagen van heel wat op stapel zijnde acties/projecten.

Het beïnvloeden van het gedrag van leerlingen is een veelzijdig vraagstuk. Het staat niet los van vragen over verantwoordelijkheid en betutteling. Met het opgeheven vingertje lukt het niet te best, maar misschien is een helpende hand meer op zijn plaats.

Veel van wat verwezenlijkt dient te worden, staat of valt met het engagement om concreet tot daden over te gaan. Het is dan ook aan het beleid om ondersteuning te bieden aan personen die aan de kar willen trekken om in dit verband zo veel mogelijk te realiseren.