Milieuzorg op school

Het MOS-project is een project van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de provincie Vlaams-Brabant. Het is een geheel van maatregelen en acties waaraan iedereen meewerkt om de school milieuvriendelijker te maken. Kinderen en jongeren werken samen met hun leerkrachten, directie en schoolpersoneel dit milieuzorgsysteem uit op maat van de school. MOS biedt hiervoor educatieve en praktische ondersteuning. De concrete invulling van MOS bepaalt onze school zelf