Onderwijsloopbaan

Tijdens de schoolloopbaan

We streven ernaar de leerlingen zo goed mogelijk te oriënteren. Een goede studiekeuze verhoogt immers de slaagkansen van de leerlingen.

Daarom bespreken we tijdens de inschrijving aan de hand van een intakegesprek grondig de gemaakte keuze en trachten we reeds een beeld te vormen van de nieuwe leerling.

Tijdens de maand september voorzien we een oudercontact om de ouders te informeren en de mogelijkheid te bieden vragen te stellen m.b.t. de gemaakte studiekeuze van hun zoon of dochter.

De klassenraad komt regelmatig samen tijdens het schooljaar en geeft advies m.b.t. de keuze van een richting die aansluit de persoonlijke mogelijkheden, interesses en doelen van elke leerling.

Doorheen de oriënterende eerste graad zit het studiekeuzeproces verweven in de verschillende vakken zodat de leerlingen op het einde van de eerste graad een goede keuze kunnen maken voor een bepaald domein en een bepaalde finaliteit.

Gedurende de maand mei vindt de jaarlijkse openschooldag plaats waar de verschillende richtingen worden voorgesteld. Ouders en leerlingen krijgen dan de kans om een kijkje te nemen in de afdelingen en kennis te maken met de inhouden en de leerkrachten.

Aan het einde van het eerste, tweede en het vierde jaar organiseren we een infoavond voor ouders en leerlingen zodat ouders en leerlingen over voldoende informatie beschikken voor hun verdere oriëntering.

Aan het einde van het schooljaar begeleiden de klassenleraars de leerlingen in hun keuze naar het volgende schooljaar toe.

Op het einde van de schoolloopbaan

De meeste leerlingen vatten na het hun schoolloopbaan in het VTI hogere studies aan. Het is onze taak om hen te begeleiden in het aftasten van de mogelijkheden, maar ook om hen te helpen de weg te vinden in het grote onderwijsaanbod.

Leerlingen uit het laatste jaar krijgen daarom geregeld info hieromtrent:

  • brochures over het hoger onderwijs worden ter beschikking gesteld
  • bezoek aan de SID-in de Brabanthal Leuven in januari
  • bezoek aan De Nayer tijdens infodagen
  • info CLB
  • gastspreker uit het hoger onderwijs (UCLL)

Leerlingen worden ook geïnformeerd over de carrièremogelijkheden en over hun rechten en plichten eenmaal ze de schoolbanken verlaten. Ze krijgen de kans om met mensen uit de bedrijfswereld te praten. Dit aan de hand van:

  • ondernemers voor de klas
  • bezoek aan de VDAB
  • stages
  • bedrijfsbezoeken
  • Jobexpo