Indien de brede basiszorg en verhoogde zorg (tijdelijk) niet meer voldoende zijn, kan de school na een traject met het CLB de hulp inroepen van een ondersteuningsnetwerk.

We gaan met alle partijen (ouders, leerkrachten, directie, leerlingenbegeleiders, CLB, ondersteuners en de leerling zelf) op zoek naar de best mogelijke manier om aan de ondersteuningsbehoeften tegemoet te komen.

We werken samen met onderstaande ondersteuningsnetwerken.

 

KI Woluwe

KI Woluwe
Ondersteuning bij spraak-taalontwikkelingsstoornissen

Ondersteuningsnetwerk Oost-Brabant

Ondersteuningsnetwerk Oost-Brabant
Type basisaanbod, type 3 en type 9

Het doel van een ondersteuningsnetwerk is het ondersteunen van de leerling en het versterken van de school of leerkrachtenteam in hun groei naar meer inclusief onderwijs.