EHBO

Het accuraat optreden als zorgverlener in noodsituaties wordt stap voor stap bekeken en ingeoefend. 

De cursist leert noodsituaties herkennen en aangepast op te reageren. 

Logistieke vaardigheden in de zorgsector

Belangrijke logistieke vaardigheden ter ondersteuning van de zorg worden hier getraind en toegepast: verplaatsen en transport, bed opmaken. Daarnaast komt het maaltijdgebeuren aan bod: maaltijdbediening en hulp bij de maaltijd bij personen zonder slikproblemen. Zij leren tevens dieetregels volgen. Bij dit alles wordt het methodisch handelen als uitgangspunt gehanteerd.  Dit zal toegepast worden op verschillende groepen van patiënten.

Basis logistieke vaardigheden in de zorgsector

In deze module krijgen de cursisten basisinzichten en -vaardigheden mee. Cursisten krijgen een methodiek aangereikt om het eigen functioneren te optimaliseren. Er wordt gekeken naar de vereiste basisattitudes. Ze krijgen zicht op eigen takenpakket en maken kennis met de verschillende ziekenhuisdiensten. De basisregels van hygiëne komen aan bod en worden toegepast op het reinigen en ontsmetten van materialen. Het belang van observeren en rapporteren wordt duidelijk.  Deze vaardigheden worden ook ingeoefend.

Communicatief gedrag

In deze module verwerven de cursisten inzicht in (eigen) communicatie en de verschillende stijlen en technieken. De focus ligt vooral op het aanleren, trainen en oefenen van basisvaardigheden met betrekking tot communicatie.

Logistiek assistent

Heb je interesse voor de opleiding logistiek assistent in ziekenhuizen die jaarlijks in samenwerking met UZ Leuven wordt gegeven? Op 12 november 2018 start een opleiding in samenwerking met UZ Leuven. De opleiding duurt een half jaar en is enkel voltijds te volgen. Je krijgt les in het opleidingscentrum van UZ Leuven in de Kapucijnenvoer. 

Indien je bijkomende vragen hebt, stuur dan gerust een mailtje naar volgend mailadres: karolien.deridder@vti-leuven.be.

Welzijn en gezondheid

In deze module ligt de focus op de actuele maatschappelijke opvattingen over welzijn en gezondheid. Wat is je eigen visie hierop? Hoe kunnen nieuwe inzichten naar de praktijk vertaald worden? Hoe kan/moet je je eigen deskundigheid verhogen?

Omgaan met het cliëntsysteem

Bij het begeleiden van een individu is het belangrijk dat je als begeleider steeds rekening houdt met het cliëntsysteem. Wie maakt hier deel van uit? Kan ik mij verplaatsen in deze mensen? Hoe bouw ik met hen een goede samenwerking uit? Hoe kan ik de contacten tussen de cliënt en zijn omgeving optimaliseren? We staan hier uitgebreid stil bij het ‘contextueel handelen’.

Verzorging, veiligheid en gezondheid

Er wordt van jou als opvoeder/begeleider verwacht dat je oog hebt voor de veiligheid en gezondheid van je cliënt en van jezelf. Kennis van enkele belangrijke ziektebeelden is onmisbaar.
We starten in de preventieve sfeer: voorkomen van beroepsziekten, preventie van rugklachten en van ongevallen.
We leren ook praktische hulp, verzorging en comfortzorg te bieden aan de cliënt. We leren ook tussenkomen bij ongevallen of levensbedreigende situaties (EHBO – reanimatie).