Omgaan met psychische zorgvragen

De cursist leert de belevingswereld kennen van zorgvragers met depressie, andere psychische of (neuro)psychiatrische aandoeningen, verstandelijke beperkingen… Gedragsproblemen bij zorgvragers worden ook doorgelicht vanuit deze invalshoek. Er worden handvatten geboden voor een ethisch en belevingsgericht omgaan met ‘moeilijke’ zorgvragers.

Omgaan met dementie

De cursist leert de belevingswereld kennen van zorgvragers met dementie. Gedragsproblemen bij zorgvragers worden ook doorgelicht vanuit deze invalshoek. Er worden handvatten geboden voor een ethisch en belevingsgericht omgaan met ‘moeilijke’ zorgvragers. 

Verzorgende/Zorgkundige

Heb je interesse voor de opleiding verzorgende/zorgkundige? Wil je je omscholen en toch aan het werk blijven?

Lees dan rustig de tekst op deze website. Heb je daarna nog vragen of wil je op de hoogte blijven van de komende info- en inschrijvingsmomenten, stuur dan een mailtje naar volgend mailadres: vspw-leuven@vti-leuven.be

Naast het gewone opleidingstraject tot zorgkundige bieden wij ook het verkort traject aan.

Begeleide intervisie 1&2

Hier leren de cursisten in groep kritisch reflecteren op hun eigen handelen en dit bij te sturen om hun eigen professioneel handelen voortdurend te optimaliseren. Om tot integratie te komen tussen persoon, praktijk en theorie is reflectie een noodzakelijke tussenstap. In deze module leren cursisten verschillende reflectievaardigheden en -modellen toepassen, ook casusbesprekingen en bezoeken in het ziekenhuis maken hier deel van uit.

Werken in de zorgsector

De cursisten krijgen zicht op de organisatie van de gezondheidszorg. Ze krijgen inzicht in hun beroep en in de verzorgingssector, in de rechten en plichten als werknemer, de beroepscode, beroepsgeheim en ethisch werken. Ze krijgen inzicht in het werken in een interdisciplinair team en zij leren wat kwaliteitszorg concreet betekent binnen de eigen functie. Ook preventie en arbeidsveiligheid komt aan bod.

Onderhoud in de zorgsector

In deze module leren cursisten de vaardigheden die betrekking hebben op het onderhoud en op het op orde houden van de leef- en werkomgeving, het materieel en de materialen: basis van reinigen, stockbeheer, linnenbeheer, kleine herstellingen aan textiel, afvalverwerking, administratieve taken en organisatie van het werk. Dit houdt ook het leren werken in met verschillende computersystemen.