Leerstoornissen

Onze school wil leerlingen met leerstoornissen optimale ontwikkelingskansen bieden. Zo kunnen leerkrachten steeds beschikken over informatie over de leerproblemen via het elektronisch leerlingendossier. Voor de eerste graad is er in de derde schoolweek ook een werkvergadering voor de ouders van leerlingen met leerproblemen om samen met de school en het CLB een begeleidingsplan op te stellen.

Leerlingenbegeleiding en CLB

Leerlingenbegeleiding

In samenwerking met de school en de ouders wil de leerlingenbegeleiding bijdragen aan een optimale persoonlijke en sociale ontplooiing van de leerlingen. De leerlingengbegeleiders volgen de leerling(e) via de klassenraad en houden contact met leerkrachten en directie. Ze verstrekken daarnaast ook informatie over onderwijsrichtingen en verlenen advies en hulp bij vragen over studiekeuze, studiemethode, faalangst, gezondheid en leer- en opvoedingsmogelijkheden.

GON-begeleiding

De GON-begeleiders die leerlingen met een handicap of leer- en opvoedingsmoeilijkheden (autisme) begeleiden, kunnen steeds de klassentitularis bereiken ofwel op school ofwel via e-mail.

Regelmatig komen de GON-begeleiders samen met de leerlingenbegeleiders, het CLB en de klassentitularis om de evolutie en/of eventuele problemen te bespreken.

De klassentitularis verwittigt de betrokken leerkrachten wanneer de verslagen in het leerlingendossier worden geplaatst en geeft feedback op de klassenraden.

Begeleiding

Leerlingen besteden een groot deel van hun tijd aan school en huiswerk.
 
Het is een hoofdtaak van de school om de leerlingen daarbij zo goed mogelijk te begeleiden. Daarom besteden we ruime aandacht aan de leerresultaten van onze leerlingen en bieden hen daarbij alle steun door middel van onder andere inhaallessen, "leren leren" en studietips.
 

Eerste leerjaar A

Heb je een brede interesse voor alles wat met wetenschap en techniek te maken heeft? Of wil je in de voetsporen treden van beroemde chef-koks? Dan ben je bij het VTI Leuven aan het juiste adres!

In het eerste leerjaar A zijn 27 lesuren voor iedereen dezelfde. Daarbovenop mag elke school 5 lesuren zelf invullen. Het VTI Leuven heeft gekozen om voor alle leerlingen een klasuur (leren leren en sociale vaardigheden) en een extra lesuur wiskunde aan te bieden. De drie overblijvende uren worden ingevuld met een uitdagende kennismaking met STEM en/of hotel-voeding.

Welcome to your new Acquia Drupal website!

If you are new to Drupal, follow these steps to set up your web site in minutes:

Step 1. Start at the beginning

Visit the administration section for a task-based or module-based overview of the options available to configure your website.

Step 2. Connect to the Acquia Network

At any time you can activate an Acquia Network subscription to gain access to Acquia's timely, professional support, automated services such as Mollom spam blocking, Acquia Library and documentation. Acquia offers subscription levels for every size web site - from individual blogs to enterprise-scale, multi-site deployments. Once you have your Acquia Network subscription keys, enter them on the settings page. Get started with a free trial today.

Step 3. Activate functionality

Turn on added functionality for your site - blogs, forums, polls, tags, comments, and more. Acquia Drupal comes with important modules to power social publishing capabilities on your site.

Hundreds of additional Drupal 7.x compatible modules are available on Drupal.org in the Drupal modules download section, which you can install through your modules page.

Step 4. Start publishing content

Start creating content for your site. Depending on which modules you have activated, you may see blogs, forums, polls and more as available content types.


Some optional configuration tasks are shown below. For more information, please refer to the built-in help section, or the online Drupal handbooks.

Choose a different design

Start by changing the colors of the default theme. To change the fundamental "look and feel" of your website, visit the appearance section and choose a theme from one of the many themes available out-of-the-box.

Many additional Drupal 7.x compatible themes are available on Drupal.org in the Drupal themes download section, which you can install through your themes page.

Configure the front page

The default front page is a listing of all content marked as Promoted to front page. You can manage your content from the content administration page. You can also designate, for example, an item of content you have created as the front page. See the site information settings page to configure the default front page path. You can also edit you site name and add a slogan to make the site your own.

Pagina's

Abonneren op Vrij Technisch Instituut Leuven RSS