Socio-emotionele begeleiding

Wij streven voortdurend om van het VTI leuven een aangename school te maken, waarbij er een goede relatie bestaat tussen leerlingen en personeel. Het welbevinden van de leerlingen is voor ons essentieel en draagt bij tot betere leerresultaten.

Heb je familiale problemen of je hebt nood aan een goede babbel. Je wordt gepest, je zit in de knoop met jezelf of je hebt het emotioneel moeilijk, dan kan je steeds terecht bij de cel leerlingenbegeleiding of bij het CLB.

Leerstoornissen

Onze school wil leerlingen met leerstoornissen optimale ontwikkelingskansen bieden. Zo kunnen leerkrachten steeds beschikken over informatie over de leerproblemen via het elektronisch leerlingendossier. Voor de eerste graad is er in de derde schoolweek ook een werkvergadering voor de ouders van leerlingen met leerproblemen om samen met de school en het CLB een begeleidingsplan op te stellen.

Leerlingenbegeleiding en CLB

Leerlingenbegeleiding

In samenwerking met de school en de ouders wil de leerlingenbegeleiding bijdragen aan een optimale persoonlijke en sociale ontplooiing van de leerlingen. De leerlingengbegeleiders volgen de leerling(e) via de klassenraad en houden contact met leerkrachten en directie. Ze verstrekken daarnaast ook informatie over onderwijsrichtingen en verlenen advies en hulp bij vragen over studiekeuze, studiemethode, faalangst, gezondheid en leer- en opvoedingsmogelijkheden.

GON-begeleiding

De GON-begeleiders die leerlingen met een handicap of leer- en opvoedingsmoeilijkheden (autisme) begeleiden, kunnen steeds de klassentitularis bereiken ofwel op school ofwel via e-mail.

Regelmatig komen de GON-begeleiders samen met de leerlingenbegeleiders, het CLB en de klassentitularis om de evolutie en/of eventuele problemen te bespreken.

De klassentitularis verwittigt de betrokken leerkrachten wanneer de verslagen in het leerlingendossier worden geplaatst en geeft feedback op de klassenraden.

Begeleiding

Leerlingen besteden een groot deel van hun tijd aan school en huiswerk.
 
Het is een hoofdtaak van de school om de leerlingen daarbij zo goed mogelijk te begeleiden. Daarom besteden we ruime aandacht aan de leerresultaten van onze leerlingen en bieden hen daarbij alle steun door middel van onder andere inhaallessen, "leren leren" en studietips.
 

Eerste leerjaar A

Heb je een brede interesse voor alles wat met wetenschap en techniek te maken heeft? Of wil je in de voetsporen treden van beroemde chef-koks? Dan ben je bij het VTI Leuven aan het juiste adres!

In het eerste leerjaar A zijn 27 lesuren voor iedereen dezelfde. Daarbovenop mag elke school 5 lesuren zelf invullen. Het VTI Leuven heeft gekozen om voor alle leerlingen een klasuur (leren leren en sociale vaardigheden) en een extra lesuur wiskunde aan te bieden. De drie overblijvende uren worden ingevuld met een uitdagende kennismaking met STEM en/of hotel-voeding.

Pagina's

Abonneren op Vrij Technisch Instituut Leuven RSS