Ouderraad

De basisdoelstelling van de ouderraad is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en school en het meewerken aan het verwezenlijken van een opvoedingsgemeenschap, met het onderwijs- en opvoedingswelzijn van alle leerlingen voor ogen. Daarom hecht de ouderraad een groot belang aan een goede relatie met de inrichtende macht of schoolbestuur, de directie en de leerkrachten van de school.

Zorg

Elke school van de scholengemeenschap KSLeuven wil aan elke jongere gelijke kansen bieden op een kwaliteitsvolle vorming en opleiding. Ze schept op school een gunstig pedagogisch klimaat zodat elke leerling er zich goed voelt. Dit welbevinden vormt de voedingsbodem voor leer- en groeikansen. Ook streeft elke school naar zorgzaam onderwijs dat inspeelt op de noden van elke leerling.

Studiekeuzebegeleiding

Studiekeuze begeleiding tijdens de schoolloopbaan

Als school streven we leerlingen zo goed mogelijk te oriënteren. Een goede studiekeuze verhoogt de slaagkansen van de leerlingen.

Daarom bespreken we bij de inschrijving aan de hand van een intakegesprek grondig de gemaakte keuze en trachten we reeds een beeld te vormen van de nieuwe leerling.

Socio-emotionele begeleiding

Wij streven voortdurend om van het VTI leuven een aangename school te maken, waarbij er een goede relatie bestaat tussen leerlingen en personeel. Het welbevinden van de leerlingen is voor ons essentieel en draagt bij tot betere leerresultaten.

Heb je familiale problemen of je hebt nood aan een goede babbel. Je wordt gepest, je zit in de knoop met jezelf of je hebt het emotioneel moeilijk, dan kan je steeds terecht bij de cel leerlingenbegeleiding of bij het CLB.

Pagina's

Abonneren op Vrij Technisch Instituut Leuven RSS