Elektromechanica (TSO)

Tweede graad : 3 EM en 4 EM

Derde graad : 5 EM en 6 EM

De naam zegt het zelf: zowel elektriciteit als mechanica vormen samen de basis van deze technisch-theoretische opleiding. Eén van de meest polyvalente technologische studierichtingen!

Wiskunde is belangrijk om de theoretische achtergrond van de technieken te begrijpen.

Elektrische Installaties (BSO)

Tweede graad : 3 EI en 4 EI

Derde graad : 5 EI en 6 EI

Elektriciteit heeft je altijd al geboeid. Maar liever nog dan de theorie ben je bezig met echte schakelingen en installaties. Deze richting biedt je een praktische opleiding tot installateur en hersteller van elektrische toestellen. Je krijgt eveneens een behoorlijke basiskennis mee van licht- en huisinstallaties. Verder word je ingewijd in de basishandelingen van de hersteller ‘witgoedapparatuur’.

Ouderraad

De basisdoelstelling van de ouderraad is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en school en het meewerken aan het verwezenlijken van een opvoedingsgemeenschap, met het onderwijs- en opvoedingswelzijn van alle leerlingen voor ogen. Daarom hecht de ouderraad een groot belang aan een goede relatie met de inrichtende macht of schoolbestuur, de directie en de leerkrachten van de school.

Zorg

Elke school van de scholengemeenschap KSLeuven wil aan elke jongere gelijke kansen bieden op een kwaliteitsvolle vorming en opleiding. Ze schept op school een gunstig pedagogisch klimaat zodat elke leerling er zich goed voelt. Dit welbevinden vormt de voedingsbodem voor leer- en groeikansen. Ook streeft elke school naar zorgzaam onderwijs dat inspeelt op de noden van elke leerling.

Studiekeuzebegeleiding

Studiekeuze begeleiding tijdens de schoolloopbaan

Als school streven we leerlingen zo goed mogelijk te oriënteren. Een goede studiekeuze verhoogt de slaagkansen van de leerlingen.

Daarom bespreken we bij de inschrijving aan de hand van een intakegesprek grondig de gemaakte keuze en trachten we reeds een beeld te vormen van de nieuwe leerling.

Pagina's

Abonneren op Vrij Technisch Instituut Leuven RSS