Structuur van de opleiding

Duur

De volledige opleiding duurt twee jaar. Je volgt twee dagen (1ste jaar) of één dag (2de jaar) les per week (van 8.00 u. tot 16.20 u.). Daarnaast doe je actief stage in het werkveld gedurende de hele opleiding, al dan niet bezoldigd.

Vrijstellingen

Vrijstellingen voor een module worden gegeven op basis van eerder behaalde (relevante) schoolresultaten of eerder behaalde attesten/certificaten en op basis van vrijstellingsproeven.

Diploma of certificaat

Wie een diploma Secundair Onderwijs heeft, ontvangt het diploma JGZ. Wie nog geen diploma Secundair Onderwijs heeft, ontvangt het certificaat JGZ.

Indien gewenst kan de opleiding gecombineerd worden met Aanvullende Algemene Vorming wat ook in onze school wordt aangeboden. Deze combinatie leidt tot het diploma. Wie op deze manier het diploma behaalt, krijgt op het einde van de opleiding het inschrijvingsgeld dat hij betaalde voor de opleiding JGZ terug betaald.

Deze combinatie van Algemene Vorming met Jeugd- en gehandicaptenzorg noemen we tweedekansonderwijs.

Inhoud

De opleiding Jeugd- en Gehandicaptenzorg wordt modulair georganiseerd. Van bij de aanvang loop je actief stage in het werkveld.  Na overleg kies je zelf de instelling waar je wenst te werken, rekening houdend met je woonplaats en belangstelling. Indien nodig helpen wij je bij het maken van een geschikte keuze.

In samenspraak met de trajectbegeleider bepaal je welke modules je wanneer volgt.

Op school krijg je in verschillende modules een pedagogisch, maatschappelijk en psychologisch kader aangereikt.

Doel

Je bent sociaal ingesteld en wil werken als opvoed(st)er-begeleid(st)er bij kinderen en jongeren uit problematische opvoedingssituaties, bij volwassenen met een verstandelijke beperking, bij bejaarden, etc.

De opleiding Jeugd- en Gehandicaptenzorg is een beroepsgerichte opleiding voor volwassenen, in een klimaat van respect en gelijkwaardigheid, met oog voor het individuele leertraject. Zij is afgestemd op de hedendaagse visie en methodieken in de hulpverlening.

Sectoren van tewerkstelling zijn o.a.:

Inhoud van de modules

Werkvoorbereiding houtbewerking

In deze module leer je de basiscompetenties voor het organiseren en plannen van de werkzaamheden houtbewerking. Er wordt hierbij ook aandacht besteed aan de controle, transport en opslag van de grondstoffen en materialen.

Machinale houtbewerking

Inhoud van de modules

Hoeklassen A & B

In deze modules streeft men naar de handvaardigheid om kwalitatief hoeknaadverbindingen te realiseren. Na deze modules ben je in staat plaat-plaat- en buis-plaatverbindingen uit te voeren. Je leert ook maatregelen nemen en instellingen aan het lastoestel uitvoeren om lasfouten en vervorming van het materiaal te voorkomen. De nadruk ligt op permanente aandacht voor veiligheid.

Inhoud van de modules

Onderhoud fietsen 

In deze module leer je fietsen en aanverwanten (rolstoel, gocart, aanhangwagentje,...) volgens constructeursvoorschriften volledig onderhouden. Fietsen en aanverwanten worden daarbij voorbereid, gesmeerd, gedemonteerd, gecontroleerd, afgesteld en getest.

Opbouwen en afstellen van fietsen

In deze module ligt de nadruk op fietsen en aanverwanten monteren en rijklaar maken.

Inhoud van de modules

Module basis elektriciteit

De inhoud van de module beoogt het realiseren van eenvoudige elektrische verbindingen en principiële elektrische schakelingen in proefopstellingen. Hierbij raak je vertrouwd met de belangrijkste elektrische grootheden zoals spanning, stroom, weerstand,... Na het voltooien van deze module ben je tevens in staat, met inachtneming van de nodige veiligheidsmaatregelen, elementair elektrisch testgereedschap te hanteren.

 

Pagina's

Abonneren op Vrij Technisch Instituut Leuven RSS