Werkplekleren REI

De competenties van deze module worden ingeoefend in een realistische werkomgeving. Je kan ervaren hoe het er concreet aan toe gaat op een werkplek en op die manier kan je je een duidelijk beeld vormen hoe het is om als installateur te werken. Je realiseert ruwbouwactiviteiten zoals het maken van sleuven, holtes en het uitvoeren van eenvoudig metselwerk. Het veilig kunnen werken is een absolute prioriteit in deze module.

Communicatiesystemen en automatisatie

In deze module komt het monteren, aanleggen en aansluiten van signalisatie, telefonie, TV en databekabeling in residentiële installaties aan bod. Je leert op een zelfstandige, correcte en veilige manier elementaire systemen voor datacommunicatie en huisautomatisatie in een woning te voorzien. Daarnaast worden in deze module eveneens begrippen en principes in verband met nieuwe technieken aangehaald, bijv. ventilatie, verwarming, fotovoltaïsche panelen, warmtepompen, zonneboilers …

Verlichting

In deze module leer je de algemene principes en begrippen gehanteerd bij verlichting en lichtplan, evenals het toelichten en gebruiken van diverse voorschakelapparatuur noodzakelijk voor de juiste werking van de toegepaste lichtbron. Je leert zelfstandig en volgens goed vakmanschap toestellen voor verlichting correct monteren en aansluiten. Je kan eveneens fouten in verlichtingstoestellen vaststellen en de toestellen vervangen.

Aarding, tellerkast en verdeelbord

In deze module komt het monteren en plaatsen van een aardingsinstallatie, verdeelbord, aansluit- en tellerkast in residentiële installaties aan bod. Je leert zelfstandig en op een verantwoorde wijze, rekening houdend met de vigerende regelgeving, tellerkast, aardinginstallatie en verdeelbord voor residentieel gebruik te installeren. Specifieke meetgereedschappen voor het controleren van de isolatieweerstand van de installatie en de spreidingweerstand van de aarding worden hier aangebracht.

Afstandsschakelingen

In deze module worden de afstandsschakelingen (impulsschakelaars, trappenhuisautomaten,…) en de modulaire schakelapparatuur voor verlichting en stopcontacten die worden toegepast in residentiële installaties praktisch aangeleerd. Ook de beveiligingen van deze schakelingen zijn in de module opgenomen. Je leert zelfstandig en volgens goed vakmanschap afstandsschakelingen uitwerken en uitvoeren. Schema's lezen en analyseren worden aangeleerd.

Gecombineerde schakelingen

Deze module bouwt verder op de kennis verworven bij de voorgaande module. Hier worden de samengestelde lichtschakelingen en stopcontacten die worden toegepast in residentiële installaties behandeld. Ook de beveiligingen van deze schakelingen zijn opgenomen. Verder leer je zelfstandig en volgens goed vakmanschap een combinatie van klassieke schakelingen, zoals toegepast in een ruimte van een woning, uitwerken en uitvoeren. Schema’s lezen, test- en meetgereedschap gebruiken komen eveneens aan bod.

Basisschakelingen

In deze module leer je de basisschakelingen voor verlichting en stopcontacten kennen en zelfstandig uitvoeren. Je leert hier de belangrijkste elektrische grootheden en kan veilige elektrische verbindingen maken. Op het einde van deze module ben je in staat om een diagnose te stellen van een storing aan een elektrische installatie en defecte elementen te herstellen.

Basis elektriciteit

De inhoud van de module beoogt het realiseren van eenvoudige elektrische verbindingen en principiële elektrische schakelingen in proefopstellingen. Hierbij raak je vertrouwd met de belangrijkste elektrische grootheden zoals spanning, stroom, weerstand,... Na het voltooien van deze module ben je tevens in staat, met inachtneming van de nodige veiligheidsmaatregelen, elementair elektrisch testgereedschap te hanteren.

Vervaardiging interieurelementen

In deze module leer je de enkelvoudige vrijstaande interieurelementen vervaardigen zoals een bureauelement, dressoir, schoenkast, tafel, …

Hierbij wordt vertrokken vanuit een vrijstaand element dat niet in relatie staat met andere delen of gehelen. Deze elementen worden overwegend vervaardigd uit plaatmateriaal (hpl, melamine, fineer, …), de verschillende soorten plaatmateriaal, beslag en afwerkingsvormen kunnen hierbij aan bod komen.