Empowerment gericht werken

 • zelfstandigheid van specifieke doelgroepen vergroten, vertrekkend vanuit hun sterktes
 • verschillende methodieken en technieken gericht op het opbouwen van kennis en het ontwikkelen van vaardigheden bij de doelgroep zodat zij zelf in staat zijn hun leven te beheersen en vat te krijgen op hun leefwereld en leefomstandigheden

Communicatietechnieken

 • basisschema van communicatie
 • verschillende aspecten van communicatie leren hanteren
 • reflecteren op je eigen communicatiestijl
 • toepassen van basis communicatieve vaardigheden
 • bijsturen van je eigen communicatief gedrag
 • toepassen van communicatieve vaardigheden en –technieken in een professionele context
 • technieken om interactiesituaties te analyseren en hanteren

Interculturele diversiteit

 • inzicht in de ontwikkeling van België tot een multiculturele samenleving
 • inzicht in uiting van diversiteit in de samenleving en in de eigen leef- en werkomgeving
 • op basis van deze inzichten een open houding ontwikkelen bij jezelf en anderen ten aanzien van die interculturele diversiteit