Stage

Je loopt 450u stage tijdens je opleiding. Je wordt hierbij op de stageplaats begeleid door een stagementor. Vanuit het CVO word je opgevolgd door een stagebegeleider.  Ook tijdens de intervisiesessies in kleine groepjes word je begeleid.

Volgende stageplaatsen sluiten aan bij de opleiding:

Seminarie

  • Analyse van complexe praktijksituaties
  • Aangeven welke competenties uit het beroepsprofiel men nodig heeft om deze situaties te hanteren
  • Aangeven hoe men deze competenties zou aanwenden om met de situaties om te gaan