Expressieve vaardigheden

Je leert de expressieve vaardigheden van jezelf en de cliënt optimaal ontwikkelen en hanteren. Een veelheid van activiteiten en technieken komen aan bod, die je kan toepassen binnen je eigen werksituatie. Er is onder andere aandacht voor verbale, manuele, dramatische, ... expressie. Zo ontdek je mogelijkheden om creativiteit bij je doelgroep te stimuleren. Het is de bedoeling dat jouw expressieve aanbod steeds gekoppeld is aan de specifieke behoeften van de cliënten.

Stage

Je loopt 450u stage tijdens je opleiding. Je wordt hierbij op de stageplaats begeleid door een stagementor. Vanuit het CVO word je opgevolgd door een stagebegeleider.  Ook tijdens de intervisiesessies in kleine groepjes word je begeleid.

Volgende stageplaatsen sluiten aan bij de opleiding:

Seminarie

  • Analyse van complexe praktijksituaties
  • Aangeven welke competenties uit het beroepsprofiel men nodig heeft om deze situaties te hanteren
  • Aangeven hoe men deze competenties zou aanwenden om met de situaties om te gaan