Zorgkundige verkort traject

Heb je al een opleiding in de zorg gevolgd of werk je al een tijdje als verzorgende, dan kom je mogelijk in aanmerking voor een verkort traject tot zorgkundige. De trajectcoördinator zal samen met jou je traject uitstippelen. Klik hier om je aan te melden. Wij contacteren je dan omtrent infomomenten en inschrijvingsmogelijkheden.

Praktijkbegeleiding zorgkundige

Zorgkundige taken in een zorgsetting: In deze module staan de methodische werkbegeleiding en de supervisie met betrekking tot het individueel leer- en groeiproces van de cursist centraal. Bovenstaande doelstelling impliceert een individuele begeleiding en een gedifferentieerd leertraject.

Deze praktijkmodules zijn de stages die je uitvoert op de dagen dat je geen les hebt.

Begeleide intervisie 3-5

Hier leren de cursisten in groep kritisch reflecteren op hun eigen handelen, dit bij te sturen om hun eigen professioneel handelen voortdurend te optimaliseren. Om tot integratie te komen tussen persoon, praktijk en theorie is reflectie een noodzakelijke tussenstap. In deze module leren cursisten verschillende reflectievaardigheden en -modellen toepassen

Samenwerking

In deze module leren de cursisten constructief samenwerken in een interdisciplinair team. Zij leren actief deel te nemen aan verschillende overlegmomenten op een constructieve manier. Er wordt ingegaan op het voorkomen en helpen oplossen van conflicten. Ook inzicht in en het nastreven van kwaliteitszorg komen aan bod. Ze leren samenwerken met het sociale netwerk van de zorgvrager en de sociale kaart hanteren. Verder leren ze eenvoudige administratieve taken uitvoeren en functioneel omgaan met ICT in functie van het zorgplan.

Zorg voor leef- en woonklimaat

De cursist leert binnen deze module de zorgvrager benaderen vanuit een animatieve grondhouding. Er wordt stilgestaan bij het creëren van een huiselijke en gemoedelijke sfeer bij de zorgvrager thuis en/of in de voorziening waarin hij is opgenomen. Er wordt nagedacht over en geëxperimenteerd met mogelijkheden om een dergelijke sfeer te realiseren. Men gaat ook in op de rol als verzorgende bij het ondersteunen van het animatiegebeuren en hoe hierbij kan worden samengewerkt met de verantwoordelijke voor de animatie in een voorziening.

Aangepaste voeding

In deze module leren cursisten, rekening houdend met de basisregels voor gezonde voeding, dieetvoeding, eenvoudige en evenwichtige maaltijden bereiden. Dit zowel voor de volwassene als voor het opgroeiende kind.