Oudercontact

Informatief oudercontact over de 2de en de 3de graad, met leerkrachten van de specifieke vakken: voor leerlingen van de 2de jaren, leerlingen van de 4de jaren en hun ouders.

Eénjarig dagtraject

Naast het reguliere avondtraject, bieden we ook een traject aan waarmee je op één academiejaar het diploma van leraar kan behalen. Dit traject loopt in samenwerking met UC Leuven-Limburg. De lessen vinden overigens ook plaats in de lokalen van UC Leuven-Limburg, met name op de Naamsesteenweg 355.

Het traject wordt doorlopen in één academiejaar. De lessen starten in de 3de lesweek van september en lopen tot einde mei.

Je kan vrijstellingen aanvragen op basis van EVC/EVK waardoor het traject verkort wordt.