Meubelmakerij

Doel

Je bent in staat om aan het beroepsprofiel van meubelmaker te voldoen. Je kan kleine tot grote constructies zelf ontwerpen en verwezenlijken bv. een boekenrekje, ladekastje, hallkast, enz. Je kan het waarmaken als meubelmaker. Je kan het beroep als zelfstandige in hoofd- of bijberoep uitoefenen.  

Studiegetuigschrift

Bij het slagen in alle modules ontvang je een certificaat van Houtbewerking – Meubelmakerij dat door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap erkend is.

Toelatingsvoorwaarden

Cursisten moeten minimum 16 jaar oud zijn.

Duur

De opleiding is een modulaire opleiding en wordt gegeven op 1 of 2 avonden (afhankelijk van onze jaarlijkse planning). Indien je reeds een vooropleiding of beroepservaring genoten hebt in houtbewerking, kan je een vrijstelling bekomen voor één of meer modules.