Specifieke Lerarenopleiding (SLO)

Specifieke Lerarenopleiding (SLO)    

INSCHRIJVINGEN OPEN VANAF 2 mei 2018 om 18.30 u. tijdens de opendeurdag.

INFOSESSIES: 06/06, 26/06, 23/08, 05/09. Telkens om 19u. Locatie: CVO VTI Leuven, Brabançonnestraat 22, 3000 Leuven

Meer info en getuigenissen nodig? Klik op de afbeelding om de brochure te downloaden.


Doel

In het CVO van het VTI Leuven worden cursussen georganiseerd tot het behalen van het diploma van leraar via de Specifieke Lerarenopleiding (SLO).

De Specifieke Lerarenopleiding biedt een pedagogisch-didactische vorming, noodzakelijk voor het verwerven van onderwijsbevoegdheid. Deze opleiding is in principe bedoeld voor kandidaat-leraren van het secundair onderwijs en volwassenenonderwijs. Afhankelijk van het basisdiploma waarover je beschikt, kan de onderwijsbevoegdheid betrekking hebben op o.a. de ambten van leraar algemene vakken, leraar technische vakken en leraar praktijkvakken.

De opleiding biedt ook een goede voorbereiding indien je in het hoger onderwijs wil lesgeven en indien je buiten het onderwijs (in het vormingswerk, in het bedrijfsleven, …) belast bent met de opleiding van personeel of indien je op een didactisch verantwoorde manier informatie wil overbrengen.

Diploma van leraar

Aan het einde van ieder semester kan over de gevolgde modules een examen worden afgelegd. Als je slaagt, krijg je hiervan een attest. Voor elke eenheid moet 50 % van de punten behaald worden. Als je geslaagd bent voor alle modules, behaal je het diploma van leraar.

Toelatingsvoorwaarden

Om toegelaten te worden tot de Specifieke Lerarenopleiding moet je beschikken over volgende studiebewijzen:

-      een diploma van het secundair onderwijs;

-      een diploma van het hoger onderwijs;

-      een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst wordt erkend als gelijkwaardig met één van de  voorgaande  diploma's.

Ook indien je een diploma of een getuigschrift hebt behaald buiten de Europese Unie dat toelating geeft tot het hoger onderwijs in dat land, kan je toegelaten worden tot de SLO.

Duur

De minimumduur van de opleiding hangt af van het traject dat je wil en kan volgen. Om hier meer over te vernemen, neem je best contact met de SLO-coördinator. 

De maximumduur is 8 ingeschreven semesters.

Meer informatie??

Voor meer uitleg kan je altijd terecht bij de SLO-coördinator Lieve Decuber.

Je kan haar makkelijk bereiken via lieve.decuber@vti-leuven.be.

BijlageGrootte
PDF icon BrochureSLO_VTI_2017.pdf653.85 KB