Buislassen A, B & C

In deze modules leer je buisverbindingen lassen. Wie deze modules met vrucht afrondt is in staat elke lasopdracht tot een goed einde te brengen.

Je kan in het productieproces ingeschakeld worden voor opdrachten waar men hoge eisen stelt aan kwaliteit of waar het laswerk onder zeer moeilijke omstandigheden wordt uitgevoerd.