Hoeklassen A & B

In deze modules streeft men naar de handvaardigheid om kwalitatieve hoeknaadverbindingen te realiseren. Na deze module ben je in staat plaat/plaat- en buis/plaatverbindingen uit te voeren. Je leert ook maatregelen nemen en instellingen aan het lastoestel uitvoeren om lasfouten en vervorming van het materiaal te voorkomen.