Missie en visie van het CVO VTI Leuven

Visie CVO VTI Leuven

Creatief met talent, een leven lang!

Opleidingen

Ons CVO biedt een diversiteit aan (beroepsgerichte) opleidingen:

Secundair onderwijs

Nijverheid
Voeding
Personenzorg  (VSPW)
Algemene Vorming  (VSPW)
Mode

Hoger Onderwijs

Lerarenopleiding (SLO/GPB)
 

Onze opleidingen zijn praktijkgericht waarbij de theorie op het niveau van de cursisten en op een begrijpbare wijze aangeboden wordt.

Een belangrijk aspect van de opleiding zijn de praktijklessen in de school of stages op een werkplek. Alle leeftijden kunnen bij ons terecht en worden door vakbekwame leerkrachten persoonlijk begeleid in hun eigen traject. Iedere cursist heeft immers een eigen voorgeschiedenis en komt met zijn eigen verwachtingen. Bij de organisatie van onze opleidingen werken wij verder op (reeds elders verworven) competenties en kwalificaties. Iedereen is welkom, jong of oud, man of vrouw, met of zonder diploma. Wij trachten zoveel mogelijk kansen te geven en erg laagdrempelig te werken.

De opleidingen kunnen leiden zowel tot een volledig beroepsgericht traject als tot het realiseren van persoonlijke interesses. De opleidingen worden modulair georganiseerd en zijn daardoor ook flexibel. Op vraag kunnen wij maatwerk aanbieden.

Onze waarden

Respect

Wij geloven in de mogelijkheid van elke cursist.
Wij respecteren onze omgeving, de mens, het milieu, ieders  eigenheid, de school, de werksituatie, …

Openheid

Wij beschouwen cursisten als volwaardige partners.
Wij ondersteunen waardevolle vernieuwende initiatieven.

Samenhorigheid

Wij vormen een hechte groep: cursisten – leerkrachten.
Wij werken samen op een open en correcte manier.

Integriteit

Wij zijn elkaars vertrouwen waard.
Wij zijn loyaal t.o.v. onze partners (de werkgevers van de cursisten, VDAB, consortium, …)

Engagement

De cursisten kunnen op de betrokken leerkrachten rekenen.
De leerkrachten leveren een positieve bijdrage tot de schoolwerking.

Personeel

Het personeel: directie, lerarenkorps, secretariaat, engageert zich om collegiaal bovenstaande waarden te realiseren.

In het persoonlijk contact met de cursisten zijn we ondersteunend en begripsvol. We stimuleren en werken procesgericht.

Kwaliteit in al zijn aspecten is hierbij voor het personeel een prioriteit.

Door permanente zelfevaluatie, door oog te hebben voor evolutie in het werkveld, door het volgen van nascholingen en door middel van functioneringsgesprekken werken we verder aan de vakbekwaamheid en aan de kwaliteit van de opleidingen.

Organisatie

Samen met de eerstegraadsschool en de technische school vormen wij het Vrij Technisch Instituut Leuven (VTI).

Wij maken deel uit van het Consortium Volwassenenonderwijs L4, het samenwerkingsverband tussen het Centrum Basiseducatie en alle CVO’s van het arrondissement Leuven.

Het CVO VTI heeft vijf vestigingsplaatsen. Een deel van de opleidingen bevindt zich in de gebouwen van het VTI te Leuven, Dekenstraat 3.  Een ander deel bevindt zich op de campussen Lovenjoel, Stationsstraat 23F; Erps-Kwerps, Dekenijstraat 11; Tienen, Aarschotsesteenweg 1A en Diest, Leuvensesteenweg 72.

Er zijn goede contacten met het ruimer beroepsveld, de VDAB en andere ondersteunende instanties  en uiteraard met de andere  onderwijsinstellingen.

Toekomstige doelstellingen

Als school zijn we voortdurend in beweging. Wij spelen in op de opleidingsbehoeften die zich aandienen.

Momenteel wordt er werk gemaakt van volgende projecten: de vernieuwing van een aantal opleidingsprofielen, afstandsonderwijs, het elektronisch leerplatform, kwaliteitszorg, wegwijs in en opfrissing van het schoolgebouw, de stelselmatige vernieuwing van de materiële uitrusting.