Beheer en organisatie hotel

In deze module worden volgende onderwerpen uitvoerig behandeld:

  • specifieke beroepsreglementering;
  • welzijn en veiligheid op het werk.

Het integreren van de specifiek toepasbare reglementeringen en inzicht in de diverse operationele taken staan hier centraal.

Instapvereiste: de cursist heeft de basiscompetenties bereikt van een aantal modules uit opleidingen hotel van het studiegebied voeding met een gezamenlijke duurtijd van minstens 160 lestijden. In de praktijk komt dat neer op 2 semestercursussen van 4 uren.