Specifieke zorg 1

De cursisten leren verschillende stelsels van het menselijk lichaam kennen, zoals huid, uitscheiding, spijsvertering, bewegingsstelsel… Ze kijken naar de werking en leren de aandoeningen herkennen. De cursisten leren verantwoorde handelingen stellen bij symptomen die wijzen op een verstoorde werking waarbij de gezondheid in het gedrang komt met oog voor de specifieke zorgkundige taken.