Basis logistieke vaardigheden in de zorgsector

In deze module krijgen de cursisten basisinzichten en -vaardigheden mee. Cursisten krijgen een methodiek aangereikt om het eigen functioneren te optimaliseren. Er wordt gekeken naar de vereiste basisattitudes. Ze krijgen zicht op eigen takenpakket en maken kennis met de verschillende ziekenhuisdiensten. De basisregels van hygiëne komen aan bod en worden toegepast op het reinigen en ontsmetten van materialen. Het belang van observeren en rapporteren wordt duidelijk.  Deze vaardigheden worden ook ingeoefend.