Activiteitenbegeleiding

De cliënt kan ondersteuning/begeleiding nodig hebben bij het leren, het werken en het invullen van zijn vrije tijd en bij het hanteren van sociale vaardigheden.
Je leert een activiteitenaanbod plannen en uitvoeren, rekening houdend met de noden van de cliënt, de groep en de omstandigheden.
Je leert een aantal vaardigheden en methodieken die gericht zijn op de begeleiding van deze activiteiten.