Orthopedagogische vraagstellingen

Als opvoeder/begeleider zal je te maken krijgen met specifieke doelgroepen.
In deze module richten we ons naar: personen met een verstandelijke of zintuiglijke beperking, met een lichamelijke beperking en met een niet aangeboren hersenletsel. Naast het aanreiken van inzichten (problematiek, mogelijkheden, beperkingen,…) wordt ook veel aandacht besteed aan vaardigheden en houdingen om je pedagogisch handelen beter af te stemmen op de specifieke behoeften en vraagstelling van de doelgroep.