Levenslooppsychologie

Vanuit het perspectief van een levensloop bestudeer je de verschillende fasen in een mensenleven van voor de geboorte tot de hoge ouderdom. Vier grote gedragsaspecten komen daarbij aan bod: de lichamelijke, de verstandelijke, de emotionele en de sociale ontwikkeling. Telkens wordt de vraag gesteld welke ontwikkelingstaken een individu moet vervullen in de betreffende fase en worden eventuele risico-ontwikkelingen aangegeven. De betekenis van deze gegevens voor de communicatie en de opvoeding lopen als een rode draad doorheen het geheel. Vanuit dit inzicht kan je het gedrag van de cliƫnt begrijpen en hier gepast op reageren.