Observeren en rapporteren

In deze module leer je op een professionele manier observeren en rapporteren. Je leert waarom observeren een basisvaardigheid is voor een opvoeder/begeleider. Wat is observeren? Wat is het verschil tussen observeren, waarnemen en interpreteren? Hoe ga je observeren? Wat doe je met deze gegevens? Hoe kunnen observaties jouw handelen richting geven? Daarnaast leer je ook observaties vast te leggen en gericht  mondeling en schriftelijk te rapporteren.