ICT

In deze module leer je een aantal fundamentele PC-vaardigheden. Programma’s zoals Word, Excel en PowerPoint komen aan bod. Je leert de sociale kaart digitaal raadplegen. Daarnaast bekijken we computergebruik in functie van een aantal specifieke taken van de opvoeder/begeleider. Hierbij hoort het werken met elektronische dossiers.
Ook aanpassingen voor personen met een beperking komen aan bod.